Середа, 20.03.2019, 21:25
Вітаю Вас Гість | RSS

ДНЗ "Теофіпольський ПАПЛ"

Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Погано
5. Жахливо
Всього відповідей: 34
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Правила прийому учнів

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора - начальник управління професійної освіти

та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації

_______________А.М. Харчук

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно – промисловий ліцей»

____________П.В.Гладищук

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ»

 

на 2018 рік

 

І. Загальна частина

 

  1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» на 2018 рік (далі Правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за № 823/23355 та обговорені і схвалені педагогічною радою ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно -промисловий ліцей» від 04 листопада 2017 року протокол № 2.

  2. На навчання до ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та у відповідності до ліцензії на надання таких послуг для цієї категорії громадя,що перебувають в Україні на законних підставах.

Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у відповідності до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Прийом громадян до навчального закладу здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету.

1.5.Прийом громадян понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

 

 1. Прийом до Державного навчального закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на 2018 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються керівником навчального закладу та погоджуються Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

2.4.Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно -промисловий ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди що включають:

- перелік професій згідно отриманих ліцензій;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, строк навчання за професіями, а саме:

 

№№ з/п

Професія

Обсяг прийому (осіб)

Вид підготовки

Термін навчання

 1.  

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; тракторист - машиніст с/г виробництва; водій автотранспортних засобів категорії «С»

60

Первинна професійна підготовка

3р.

 1.  

Кухар;кондитер

30

Первинна професійна підготовка

3р.

 1.  

Штукатур; лицювальник-плиточник

25

Первинна професійна підготовка

1р.

 

 • форми та ступеневість навчання;

 • обмеження з професій та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тощо) та системи оцінювання знань;

 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом документів на навчання проводяться з 01.07.2018року по 25.08.2018року.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

  1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно- промисловий ліцей», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);

 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

 • карта профілактичних щеплень за формою№025/ю;

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

 • Копія ідентифікаційного коду;

 • Копія паспорта(свідоцтва про народження для осіб,які за віком не мають паспорта);

 • Довідка з місця проживання та про склад сім’ї;

 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад ;

 • Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. Для вступу сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання не вимагається.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів, згідно графіку.

4.3.Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників ПТНЗ здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право:

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням .

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до навчального закладу супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради

Протокол №_________ від__________________

 

Екологічна освіта

 

 

 

Безпека громадян

 

 

 

Пошук
Календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту